Nhà soạn Nhạc Walther Giger, người cùng nghệ sĩ Camille Huyen đã có một chương trình biểu diễn nghệ thuật rất đặc sắc tại Festival 2010 bảo rằng, đến Huế ông rất thích rong ruổi qua từng con đường nhỏ, chiều về ngồi đàn hát với nhóm trẻ gần